Mangina Test-3 - Mangina Testi-3

analitik-özgül görsel-algılama ve görsel-mekansal bilişi çocuklarda ölçer. Testin güncel sürümü giderek zorlaşan 44 maddeden oluşur. Bu maddelerde geometrik olan hedef şekil ve bu şeklin içinde gömüldüğü (embedded) karmaşık geometrik şekil vardır. Testteki görev, hedef şekli karmaşık şekil içinde bulmaktır. Puanlaması büyüklük/boyut (matematik becerisi) ve yön/uzaysal yönlenim (okuma ve okuduğunu anlama) boyutlarında, doğru tepki sayısı olarak yapılır. İki boyuttaki toplam doğru tepki sayısından Toplam Puan hesaplanır. Puanlar özelde parietal lob ve prefrontal korteksin (Brodmann’ın 9 ve 4l numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Constantine A. Mangina (Sürümler/kritik yayınlar: 1981, 1994, 1998). Aracın 1998 sürümü için Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Gizlenmiş Şekiller Testi, Raven Progresif Matrisleri karşılaştırınız: Çizgi Yönünü Belirleme Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)