Raven’s Progressive Matrices - Raven Progresif Matrisleri

görsel-mekansal algılama (k faktörü) yani GÖRSELLEŞTİRME’yi, ayrıca, işleyen bellek, soyutlama ve irdelemeyi ölçer. Sözel malzeme kullanmaması nedeniyle, test, özelde akışkan zekayı ölçen, kültür-dengeli zeka testi olarak kabul edilir. Test setler ve her setin altında maddelerden oluşur. Zorluk derecesi, setler boyunca ve her set içinde de maddeler boyunca giderek artar. Maddeler bir kısmı eksik olan karmaşık bir örüntü ile bir tanesi bu örüntüyü tamamlayan seçenek şekillerden oluşur. Testteki görev, örüntüyü tamamlayan şekli seçenekler arasında bulmaktır. Orijinal testin puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Türk formunda, bu puanın dışında, testi tamamlama süresi de kullanılır. Puan k faktörü bakımından sağ hemisferi, akışkan zeka bakımından prefrontal korteks işlevselliğini temsil eder. RPM üç ayrı test olarak hazırlanmıştır. 1. Raven Standart Progresif Matrisler Testi (Raven’s Standard Progressive Matrices: RSPM): Altı yaş ve üstü için geliştirilmiştir. RPM testleri arasında en sık kullanılanıdır. Test, her birinde 12 madde bulunan 5 setten (A, B, C, D ve E) oluşur. RSPM’de alınabilecek en yüksek Toplam Puan 60’tır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John Raven, John Hugh Court ve John C. Raven (Sürümler/kritik çalışmalar: 1936, 1958, 1992, 1993). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları). Aracın 7-15 yaş grubu için standardizasyonunu geliştiren/aktaran: Nail Şahin ve Ekrem Düzen (1993)] 2. Raven Renkli Progresif Matrisler Testi (Raven’s Colored Progressive Matrices: RCPM): Beş ile 11 yaş arasındaki çocuklar, yaşlılar, zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için hazırlanmıştır. Araştırmalarda ağırlıklı olarak kullanılan ölçme araçları arasında yer alır. Test, her birinde 12 madde bulunan 3 set (RSPM’deki A ve B setleri ile 12 maddelik bir Ab seti şeklinde düzenlenmiştir. Set B’ deki son üç madde dışındaki tüm maddeler renklidir. RCPM’de alınabilecek en yüksek Toplam Puan 36’dır. RCPM’de tam puan alan katılımcılarda, teste, RSPM’in C, D ve E setleri ile devam edilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Geliştiren/aktaran: John Raven (Sürümler/kritik yayınlar: 1961, 1984, 1990, 1998, 2004)] 3. Raven İleri Progresif Matrisler Testi (Raven’s Advanced Progressive Matrices: RAPM): Ortalamanın üstünde zeka düzeyine sahip olan 12 yaş ve üstündekiler için hazırlanmıştır. Diğer RPM testlerindeki zor maddeleri içeren RAPM 2 setten oluşur. Birinci set 12 madde, ikinci set 36 maddeden oluşur. RAPM’de alınabilecek en yüksek Toplam Puan 48’dir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal testi geliştiren/aktaran: John C. Raven (Sürümler/kritik yayınlar: 1962, 1994, 1998, 2004)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Gizlenmiş Şekiller Testi, Mangina Testi-3 karşılaştırınız: Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Wechsler Zeka Ölçekleri

Abbreviation/Symbol: RPM
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)