visualization - görselleştirme

nesnelerin zaman ve mekandaki üç boyutlu ilişkileri konusunda akıl yürütme. Bu gibi ilişkileri kavramsallaştırma, bunları zaman içinde birbirini takip eden dönüşümler şeklinde imgeleme becerisi. Görselleştirme; mimarlık, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ve bedenin mekandaki hareketi gibi günlük işlerde önemli rol oynar. Ölçmede, örneğin, RAVEN PROGRESİF MATRİSLERİ kullanılır. karşılaştırınız: yönlenim

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)