Wechsler Intelligence Scales - Wechsler Zeka Ölçekleri

zekayı ölçmede dünyada en yaygın olarak kullanılan testler grubu. David Wechsler zekayı uyum yapma yeteneği olarak görmüş, alt testlerden elde edilen puanları farklı türde zekaların temsilcisi olarak değil, zekanın farklı ölçümleri olarak kabul etmiştir. WIS, ardışık gelişim dönemlerine ait üç ölçekten oluşur: WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ, WECHSLER OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM ZEKA ÖLÇEĞİ, WECHSLER YETİŞKİN ZEKA ÖLÇEĞİ. Bu ölçekler, ilk ölçeğin yayınlandığı 1939’dan son ölçeğin yayın tarihi olan 2014’e kadar sürekli geliştirilmiş, ölçeklerin farklı sürümleri ortaya çıkmıştır. Bu sürümler boyunca önce Sözel Zeka ve Performans Zeka ayırımı ortaya çıkmış, daha sonra bu iki gruba İşlemleme Hızı ve İşleyen Bellek gibi gruplar eklenmiştir. karşılaştırınız: Kaufman Kısa Zeka Testi-2 , Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Abbreviation/Symbol: WIS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)