Auditory Verbal Learning Test - İşitsel Sözel Öğrenme Testi

çocuk ve yetişkinlerde (6 yaş ve üstü) sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli bellek, uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlamayı ölçer. Testin güncel sürümü yüksek kullanım sıklığı olan 15 somut nesne adından oluşur. Aşamaları şunlardır: 1. Öğrenme, A listesinde yer alan 15 somut kelimenin (nesne adı) beş kez sunularak serbest hatırlanması, 2. İleriye Doğru Bozucu Etki, B listesi olarak adlandırılan ikinci kelime listesinin öğrenilip hatırlanması ve bunun ardından, A listesindeki kelimelerin tekrar hatırlanması, 3. Gecikmeli Hatırlama, A listesinin 20-30 dakika sonra tekrar hatırlanması, 4. Tanıyarak Hatırlama, anlamsal ve fonetik çeldiricilerin de bulunduğu 50 kelimelik listede, A ve B listelerindeki kelimelerin tanınması. Puanlaması öğrenme, serbest hatırlama ve tanıyarak hatırlamadaki doğru tepki sayısı olarak yapılır. Testin Türkçe formunda, ayrıca, yanlış tepki sayısı, tekrarlanan kelime sayısı, aynı kelimeyi tekrarlama sayısı, testi alan bireyce sorgulanan kelime sayısı ve tekrarlandığında düzeltilen kelime sayısı puanları da bulunmaktadır; ancak bunların kullanımı isteğe bağlıdır (opsiyonel). Çeldirici puanları listeler (A ve B) ve çeldirici türleri (fonetik, anlamsal, aynı zamanda hem fonetik hem de anlamsal) için ayrı ayrı hesaplanır. Puanlar başat serebral hemisferdeki mezial temporal lob, hippokampus ve frontal lob işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Andŕe Rey (1958). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları). Ayrıca Demet Genç Açıkgöz (1995); Nakşidil Torun Yazıhan, Hamdullah Aydın ve Sirel Karakaş (2007); Meral Keighobadi, Cebrail Kısa, Emel Gürün Derya, Erol Göka ve Sirel Karakaş (2006, 2008); Utku Uysal, Fethi İdiman, Egemen İdiman, Serkan Özakbaş, Sirel Karakaş ve Jared Bruce (2014); Hamdi Korkman, Elvin Doğutepe ve Sirel Karakaş (2016)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Sayı Dizisi Öğrenme Testi

Abbreviation/Symbol: AVLT
Kısaltma/Sembol: İSÖT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835