Serial Digit Learning Test - Sayı Dizisi Öğrenme Testi

öğrenme yeteneğini 16-74 yaş aralığında sayı dizileriyle ölçer. Diziler seçkisiz olarak sıralanmış, tekrar etmeyen, ardışık olmayan rakamlardan oluşur. Güncel aracın iki uygulama formu vardır: 1. Sekiz rakamlı dizi: Çocuk ve yaşlılarda kullanır. 2. Dokuz rakamlı dizi: Gençler ve ileri yetenek düzeyinde olanlarda kullanılır. Her formda üç sayı dizisi seçeneği vardır. Testteki görev işitsel olarak sunulan sayı dizisini, sunumdan bir saniye sonra sesli olarak tekrarlamaktır. Dizi 12 kereye kadar tekrarlanır. Puanlaması tepki doğruluğu üzerinden verilir: Tam doğru tekrara 2 puan, bir yanlış içeren tekrara 1 puan verilir (alınabilecek en yüksek puan: 24). Puan mezial temporal lob ve özelde hippokampusun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ:  C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Oliver Louis Zangwill (1943). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası

Abbreviation/Symbol: SDLT
Kısaltma/Sembol: SDÖT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)