Stroop Test - Stroop Testi

algısal kurulumu değişen talepler doğrultusunda ve bir bozucu etki altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini; odaklanmış ve seçici dikkati ve bilgi işlemleme hızını ölçer. İlgili alan yazınında dikkatin altın standardı olarak kabul edilir. Stroop Testi, Renk-Kelime Bozucu Etkisi Testi (Color-Word Interference Test) olarak da adlandırılır. Temel bilim araştırmalarında, nöropsikiyatrik bozuklukların ölçülmesi ve tanılanmasında en sık kullanılan nöropsikolojik testtir. Test farklı renkte basılmış renk isimlerinden (örn., kırmızı kelimesinin mavi renkte basılması) oluşur. Testteki görev, kelimelerin rengini mümkün olduğunca hızlı şekilde söylemektir. Testin, kontrol uygulamalarının yer aldığı farklı versiyonları vardır. Bunlarda okuma hızı siyah basılmış kelimelerin okunması suretiyle; renk söyleme hızı, basit geometrik şekillerin ya da renk adı olmayan kelimelerin baskı renginin söylenmesi suretiyle kontrol edilir. Puanlaması tepki süresi olarak yapılır. Puanın yükseklik derecesi renk-kelime bozucu etkisinin şiddet düzeyini gösterir. Puan prefrontal korteks ve özelde orbitofrontal prefrontal korteksin (Brodmann’ın 11, 12 ve 47 numaralı alanları) ve singulat girusun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John Ridley Stroop (1935). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: d2 Dikkat Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Günlük Yaşamda Dikkat Testi, İşaretleme Testi, İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi, Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: Yap/Yapma Görevi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835