Go/No-Go Task - Yap/Yapma Görevi

seçkisiz bir dizilim içinde sunulan iki uyarıcıdan birine tepki vermeyi, benzeri bir diğer uyarıcıya tepki vermemeyi içeren görev. Bir tepki kurulumunun (yap) güç kazanması (prepotency) durumunda diğer tepkinin (yapma) ketlenebilmesini ölçer. Tepki ketleme bozukluklarında (örn., dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) kullanılır. Puanlaması doğru tepki sayısı (yap koşulunda tepki verme yani isabet sayısı, yapma koşulunda tepki vermeme yani doğru eleme sayısı) olarak yapılır. Puanlar prefrontal korteks, motor korteks (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları) ve ek motor alanın işlevselliğini temsil eder. (Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Anonim) bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Stroop Testi

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835