d2 Test of Attention - d2 Dikkat Testi

seçici dikkat, sürdürülen dikkat (vijilans), görsel ayırt etme ve taramayı 9-60 yaş aralığında ölçer. Testin güncel sürümündeki form 14 satırdan oluşur. Her bir satırda 47 harf (d ve p) vardır. Bazı harflerin altında, bazılarının üstünde, bazılarının da hem altında hem de üstünde bir ya da iki kısa çizgi vardır. Testteki görev, altta veya üstte iki kısa çizgi olan d harflerini işaretlemektir. Her satırın 20 saniyede tamamlanması beklenir. Puanlaması doğru tepki sayısı (işaretlenen hedef sayısı), yanlış tepki sayısı (atlanan hedef sayısı, yanlış işaretlenen hedef sayısı), toplam işaretleme sayısı ve bunların çeşitli birleşimleri (örn., doğruluk oranı, konsantrasyon göstergesi, değişim göstergesi) olarak yapılır. Puanlar parietal lobun ve prefrontal korteskin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Rolf Brickenkamp (Farklı dillerdeki sürümler/kritik yayınlar: 1981, 1994, 1998, 2012, 2013). Aracın Türk uyarlamasını 1998 sürümü için geliştiren/aktaran: Emine Çağlar ve Ziya Koruç (2006). Aracın psikomerik özelliklerini araştıran: Mehmet Z. Toker (1988); Levent Yaycı (2013)] karşılaştırınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Günlük Yaşamda Dikkat Testi, İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi, Stroop Testi

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)