Paced Auditory Serial Addition Test - İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi

özelde sürdürülen dikkati (vijilans), ayrıca işleyen bellek ve bilgi işlemleme hızını ölçer. Travmatik beyin hasarı ve multipl skleroz hastalarında kullanılır. Test, 61 rakamlık diziden oluşur. Sayılar işitsel modalitede iki ayrı hızda (1.2 ve 2.4 saniyede bir) sunulur. Testteki görev, söylenen sayıyı bir önceki sayı ile toplayıp sonucu söylemektir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 60). Puan prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Dorothy M. A. Gronwall (1977)] karşılaştırınız: d2 Dikkat Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Günlük Yaşamda Dikkat Testi, İşaretleme Testi, Stroop Testi

Abbreviation/Symbol: PASAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)