Cancellation Test - İşaretleme Testi

görsel-mekansal algılama, sürdürülen dikkat (vijilans), ataklık ve tepki hızını ölçer. İnme hastalarında, özelde yarı-mekan ihmalinin ölçülmesinde kullanılır. Alt testleri şunlardır: 1. Düzenli Harfler, 2. Düzensiz Harfler, 3. Düzenli Şekiller, 4. Düzensiz Şekiller. Her alt test 60 harf ya da şekilden oluşur. Bir harf ve bir şekil hedef olarak tanıtılır. Testteki görev, hedef niteliğindeki harf ya da şekli test formu üzerinde bulup hızla işaretlemektir. Puanlaması doğru tepki sayısı (işaretlenen hedef sayısı), yanlış tepki sayısı (atlanan hedef sayısı, yanlış işaretlenen hedef sayısı) ve toplam hata olarak yapılır. Puanlar başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sandra Weintraub ve Marsel M. Mesulam (1985). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Günlük Yaşamda Dikkat Testi, İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi, Stroop Testi, Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: Albert Testi, Dikkatsizliğin Davranışsal Testi, d2 Dikkat Testi

Abbreviation/Symbol: CT
Kısaltma/Sembol: İT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835