Test of Everyday Attention - Günlük Yaşamda Dikkat Testi

seçici dikkat, sürdürülen dikkat, bölünmüş dikkat ve dikkat kontrolünü gerçek yaşamda sıklıkla karşılaşılan durumları kullanarak 18-80 yaş aralığında ölçer. Ekolojik bir testtir; dikkatin laboratuvar görevleriyle alındığı ölçümlerin testinde de kullanılır. Testte şu görevler yerine getirilir: 1. haritada belirli sembolleri bulma, 2. arka arkaya gelen seslere göre asansörün hangi katta olduğunu söyleme, 3. görsel olarak sunulan katlara göre aşağı ve yukarı doğru sayma, 4. sanal telefon rehberinde belirli sembolleri arama, 5. rehberde sembol ararken bir yandan da ses tonlarını sayma, 6. işitsel olarak sunulan piyango sonuçlarını dinlerken belirli bir sayıdan önceki iki harfi yazma. Puanlaması doğru tepki sayısı ve alt testi tamamlama süresi olarak yapılır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ian H. Robertson, Tony Ward, Valerie Ridgeway ve Ian Nimmo-Smith (1994)] karşılaştırınız: d2 Dikkat Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi, İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi, Stroop Testi

Abbreviation/Symbol: TEA
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835