Vineland Adaptive Behavior Scales-III - Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III
Vineland Adaptive Behavior Scales-III - Vineland Uyumsal...

günlük yaşamda sergilenen davranışsal uyumsallığı yenidoğan dahil tüm yaş düzeylerinde ölçer. Zihinsel ve gelişimsel bozukluklara ilişkin tarama çalışmalarında; bu bozuklukları ve bu bağlamda, otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel gecikmeyi tanılamada öncelikli olarak kullanılır. Sağladığı bilgiler eğitim, tedavi ve rehabilitasyon planlamalarında kullanılır. Bilgi sağlayıcı ebeveyn/bakıcı ve ayrıca öğretmendir; ölçümler bu kişilerin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürümdeki alanlar ve alt ölçekler şunlardır: 1. İletişim. a. Alıcı Dil, b. İfade Edici Dil alt ölçekleri; 2.  Yazılı Anlatım; 3. Günlük Yaşam Becerileri. a. Kişisel Beceriler, b. Evle İlgili Beceriler, c. Toplumsal Beceriler; 4. Sosyalizasyon. a. Kişilerarası İlişkiler, b. Oyun ve Boş Zaman Becerileri, c. Başa Çıkma Becerileri alt ölçekleri; 5. Motor Beceriler. a. İnce Motor Beceri, b. Kaba Motor Beceri alt ölçekleri; 6. Uyumsal Olmayan Davranışlar (kullanımı isteğe bağlı). a. İçevurum Bozuklukları, b. Dışavurum Bozuklukları. Puanlaması, ilgili davranışın 0-2 olarak derecelendirilen gerçekleşme sıklığı üzerinden yapılır (2: her zaman yapma, 1: arada sırada yapma, 0: yapma fırsatı verilmiyor, bilinmiyor, bilmiyor). Bu puanlardan Taban Puan (gelişimin en alt düzeyi) ve Tavan Puan (gelişimin en üst düzeyi) belirlenir. Alt ölçek puanları ve bunlardan Toplam Puan hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sara S. Sparrow, David A. Balla ve Domenic V. Cicchetti (Sürümler/kritik yayınlar: 1984, 2005, 2016). Aracın Türk uyarlamasını 1984 sürümü için geliştiren/aktaran: Başak Alpas ve Melda Akçakın (2003)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği, Görsel Algı Gelişim Testi-3, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu

Abbreviation/Symbol: VABS-III, Vineland-III
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952