Vineland Adaptive Behavior Scales-III - Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

günlük yaşamda sergilenen davranışsal uyumsallığı yenidoğan dahil tüm yaş düzeylerinde ölçer. Zihinsel ve gelişimsel bozukluklara ilişkin tarama çalışmalarında; bu bozuklukları ve bu bağlamda, otizm açılımı kapsamında bozukluk ve gelişimsel gecikmeyi tanılamada öncelikli olarak kullanılır. Sağladığı bilgiler eğitim, tedavi ve rehabilitasyon planlamalarında kullanılır. Bilgi sağlayıcı ebeveyn/bakıcı ve ayrıca öğretmendir; ölçümler bu kişilerin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürümdeki alanlar ve alt ölçekler şunlardır: 1. İletişim. a. Alıcı Dil, b. İfade Edici Dil alt ölçekleri; 2. Yazılı Anlatım; 3. Günlük Yaşam Becerileri. a. Kişisel Beceriler, b. Evle İlgili Beceriler, c. Toplumsal Beceriler; 4. Sosyalizasyon. a. Kişilerarası İlişkiler, b. Oyun ve Boş Zaman Becerileri, c. Başa Çıkma Becerileri alt ölçekleri; 5. Motor Beceriler. a. İnce Motor Beceri, b. Kaba Motor Beceri alt ölçekleri; 6. Uyumsal Olmayan Davranışlar (kullanımı isteğe bağlı). a. İçevurum Bozuklukları, b. Dışavurum Bozuklukları. Puanlaması, ilgili davranışın 0-2 olarak derecelendirilen gerçekleşme sıklığı üzerinden yapılır (2: her zaman yapma, 1: arada sırada yapma, 0: yapma fırsatı verilmiyor ya da bilmiyor/bilinmiyor). Bu puanlardan Taban Puan (gelişimin en alt düzeyi) ve Tavan Puan (gelişimin en üst düzeyi) belirlenir. Alt ölçek puanları ve bunlardan Toplam Puan hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sara S. Sparrow, David A. Balla ve Domenic V. Cicchetti (Sürümler/kritik yayınlar: 1984, 2005, 2016). Aracın Türk uyarlamasını 1984 sürümü için geliştiren/aktaran: Başak Alpas ve Melda Akçakın (2003)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği, Görsel Algı Gelişim Testi-3, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu

Abbreviation/Symbol: VABS-III, Vineland-III
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835