Developmental Test of Visual Perception-3 - Görsel Algı Gelişim Testi-3

görsel algı ve görsel-motor entegrasyonu 4-12 yaş aralığında ölçer. Görsel algılama bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Testin güncel sürümündeki alt testler şunlardır: 1. Göz-El Koordinasyonu, 2. Kopyalama, 3. Şekil- Zemin Ayırımı, 4. Şekli Kapatma (closure), 5. Şekil Değişmezliği. Puanlaması Göz-El Koordinasyonu maddelerinde 0-2, diğer alt testlerde 0-1 olarak derecelendirilen doğruluk düzeyi üzerinden yapılır. Alt test puanları; bu puanlardan Görsel Algılama ve Görsel-Motor Entegrasyon birleşik puanları; bu iki birleşik puanın toplamından da Toplam Görsel Algılama Birleşik Puanı hesaplanır. Puanların yükseklik derecesi özelliklerin yüksekliğini gösterir. Puanlar başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (PAR sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Marianne Frostig, D. Welty Lefever ve John R. B. Whittlesey (Sürümler/kritik yayınlar: 1961, 1966, 1993, 2014). Aracın Türk uyarlamasını 2014 sürümü için geliştiren/aktaran: Sinan Dağ ve Aysel Demirciğlu-Memiş (2019). Aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Aynur Bütün Ayhan ve Neriman Aral (2016)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu, Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: DTVP-3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)