Sequenced Inventory of Communication Development-Revised Form - İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu

normal gelişen ve gelişimsel geriliği olan bebek ve çocuklarda (4 ay - 4 yaş) iletişim becerilerini ölçer. Konuşma becerisi az olan ya da hiç olmayan ergen ve yetişkinler için A-SICD formu (1989) da vardır. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişi (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı) ve ebeveyndir; ölçümler uygulayıcı ve ebeveynin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Toplam 100 maddeden oluşan güncel sürümdeki alt testler ve ölçülen davranışlar/özellilkler şunlardır: 1. Alıcı (receptive) Beceriler. Konuşma seslerini ve diğer sesleri ayırt etme, farkındalık ve anlama, 2. İfade Edici (expressive) Beceriler. Taklit, tepki başlatma, tepki verme, sözel çıktı, sesletim (articulation) uzunluğu, sözdizimsel yapı, gramatik yapı. Puanlaması, genelde doğru tepki sayısı olarak yapılır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Dona Lea Hedrick, Elizabeth M. Prather ve Annette R. Tobin (Sürümler/kritik yayınlar: 1975, 1984, 1989)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, Denver II Gelişim Tarama Testi, Görsel Algı Gelişim Testi-3, Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: SICD-R
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835