Denver Developmental Screening Test - Denver II Gelişim Tarama Testi

yenidoğan, bebek ve okul öncesi çocuklarda (0-6 yaş) zihinsel, bilişsel, motor, dil ve sosyal-duygusal gelişimi ölçer. Ellinin üstündeki ülkede kullanılmakta, 20’ye yakın ülke için standardizasyonu bulunmaktadır. Yaş normları yardımıyla, test, sağlıklı olan çocukları izlemede; olası gelişimsel sorunları (örn., risk, gecikme) belirlemede; gelişimsel sorunlar için tarama çalışmalarında durumu kuşkulu görülen çocukları nesnel olarak tanımlamada; ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede kullanılır. Bilgi sağlayıcı, testi uygulayan kişi (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı) ve ebeveyn ya da bakıcıdır; ölçümler uygulayıcı ve ebeveynin/bakıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Bazı maddelerde, performans, uygulayıcı tarafından gözlemlenir. Bunlar için testin yaş normları kullanılır. Testin 125 madde olan güncel sürümü şu bölümlerden oluşur: 1. Kişisel Sosyal, 2. İnce Motor Beceri, 3. Dil, 4. Kaba Motor Beceri. Puanlaması iki kategoride (geçti ya da kaldı) derecelendirilen performans düzeyi üzerinden yapılır. Çocuğun görevi yapmayı reddetmesi veya çocukla ilişkisiz nedenlerden ötürü görev performansı konusunda bilgi sağlanamaması kayıt formuna not edilir. Sağlıklı çocukların %75-%90'ı tarafından başarılan maddede başarısızlık “Uyarı”, %90 ve üzeri tarafından başarılan maddede başarısızlık “Gecikme” olarak değerlendirilir. Hiçbir alanda gecikme olmaması ve en fazla bir maddede uyarı olması “Normal”; bir maddede gecikme ve/veya iki veya daha fazla maddede uyarı olması “Şüpheli” olarak değerlendirilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: 2 (Hogrefe sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: William K. Frankenburg ve Josiah Dodds (Sürümler/kritik yayınlar: 1967, 1992). Aracın Türk standardizasyonunu 1992 sürümü için geliştiren/aktaran: Banu Anlar, Birgül Bayoğlu ve Kalbiye Yalaz (2007)] karşılaştırınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Abbreviation/Symbol: DDST, Denver II
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835