Ankara Developmental Screening Inventory - Ankara Gelişim Tarama Envanteri

yeni doğanlarda, bebek ve okul öncesi çocuklarda (0-6 yaş) zihinsel, bilişsel, motor, dil ve sosyal-duygusal gelişimi ölçer. Sağlıklı olanları izlemede, olası gelişimsel sorunları (örn., risk, gecikme) belirlemede kullanılır. Bilgi sağlayıcı, ebeveyn ya da bakıcıdır; ölçümler ebeveyn ya da bakıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürüm 154 maddeden oluşur. İnceleme alanları şunlardır: 1. Dil-Bilişsel Beceriler, 2. İnce Motor Beceriler, 3. Kaba Motor Beceriler, 4. Sosyal Beceri ve Özbakım. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alan puanları ve bunların toplamından Genel Gelişim Puanı hesaplanır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Işık Savaşır, Nilhan Sezgin ve Neşe Erol (Sürümler/kritik yayınlar: 1994, 1998, 2005, 2006)] bakınız: Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, Denver II Gelişim Tarama Testi, Görsel Algı Gelişim Testi-3, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu, Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: ADSI
Kısaltma/Sembol: AGTE
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)