Bayley Scales of Infant Development - Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği

bebek ve küçük çocuklarda zihinsel, bilişsel, motor, dil ve sosyal-duygusal gelişimi ölçer. Bilgi sağlayıcı üçüncü kişidir (anne, baba ya da bakıcı); ölçümler, üçüncü kişinin gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. İçerdiği normlar bebek ve küçük çocukların belirtilen alanlardaki gelişimlerini izlemede kullanılır. Halen yaygın olarak kullanılmakta olan sürümleri şunlardır: 1. Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği-II (BSID-II/ Bayley-II; 1993). Bir ile 42. ay arası için geliştirilmiştir. Alt ölçekleri şunlardır: a. Zihinsel Gelişim, b. Motor Gelişim, c. Davranış Derecelendirme Ölçeği. Puanlaması başarılı performans ve/veya doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları ve alt test puanlarından Toplam Puan hesaplanır. 2. Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği-III (BSID-III/ Bayley-III; 2006). On altı gün ile 42. ay arası için geliştirilmiştir. Alt ölçekleri şunlardır: a. Bilişsel Gelişim (91 Madde), b. Dil Gelişimi (49 Madde), c. Motor Gelişim (66 ince motor, 72 kaba motor, toplam 138 madde), d. Sosyal-Duygusal Gelişim (35 Madde), e. Uyumsal Adaptif Davranış Derecelendirme (241 madde). Puanlaması başarılı performans ve/veya doğru tepki sayısı olarak yapılır. Ham puanlar yüzde olarak ifade edilir. Alt test puanları ve alt test puanlarının toplamından Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi ve Motor Gelişim birleşik puanları hesaplanır. 3. Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği-IV (BSID-IV; Bayley-IV; 2019). TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Nancy Bayley (Sürümler/kritik yayınlar: 1969, 1993, 2006, 2019)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6, Denver II Gelişim Tarama Testi, Görsel Algı Gelişim Testi-3, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu, Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)