The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration-6 - Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi-6

Gelişimsel Görsel-Motor Entegrasyon Testi olarak da bilinir. Görsel ve motor becerilerin entegrasyonu ve bu bağlamda, görsel yapılandırma yeteneğini, 2-100 yaş aralığında ölçer. Standardizasyon örneklemi açısından ulusal (national) test statüsündedir. Standart bataryalar arasında belleği en kapsamlı biçimde ölçen olarak kabul edilir. Güncel sürümünde, test, gelişimsel olarak dizilmiş 24 geometrik şekilden oluşur; şekiller, iki yaş için düz bir çizgiden 14-15 yaş için 3-boyutlu küp ve yıldız şekline doğru giderek zorlaşır. Testteki görev, şekilleri sırayla ve bakarak çizmektir (kopyalamak). Puanlaması doğru tepki sayısına göre yapılır, arka arkaya iki hatalı çizimde teste son verilir. Puan başat olmayan hemisferdeki frontal lob motor alanlarının ve parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (Pearson sistemi). [Geliştiren/aktaran: Keith E. Beery, Norman A. Buktenica ve Natasha A. Beery  (Sürümler/kritik yayınlar: 1964, 1982, 1989, 1997, 2004, 2010). Aracın 36-79 aylık çocuklar için Türk uyarlamasını 2010 sürümünde geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Fatma Özkür Demirler ve M. Meziyet Arı (2018)] bakınız: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği, Denver II Gelişim Tarama Testi, Görsel Algı Gelişim Testi-3, İletişim Gelişimi Envanteri-Geliştirilmiş Formu, Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: BEERY VMI-6
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835