Modified Overt Aggression Scale - Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği
Modified Overt Aggression Scale - Değiştirilmiş Açık...

saldırgan davranışların şiddet ve sıklığını ölçer. Hastanede tedavi gören psikiyatri hastalarındaki saldırganlığı ölçmek için tasarlanmıştır. Zaman içinde çok sayıda topluma uyarlanmış olan ölçek, günümüzde, psikolojik tedavi ve/veya ilaç tedavisinin etkililiğini değerlendirmede de kullanılır. Bilgi sağlayıcı, hastanın son bir haftadaki saldırgan davranışlarını göz önüne alan test uygulayıcısıdır (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçeğin güncel sürümü şu alanları içerir: 1. Sözel Saldırganlık, 2. Nesnelere Yönelik Saldırganlık, 3. Kendine Yönelik Saldırganlık, 4. Diğerlerine Yönelik Saldırganlık. Puanlanması 1-4 olarak derecelendirilen saldırganlık şiddeti üzerinden yapılır. Sözel saldırganlık için elde edilen değer 1, nesnelere yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 2, kendine yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 3, diğerlerine yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 4 ile çarpılır. Alan puanları ve bu puanlardan Toplam Puan hesaplanır. Puanın yükseklik derecesi saldırganlık şiddetinin yükseklik derecesini gösterir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Stuart C. Yudovsky, Jonathan M. Silver, Wynn Jackson ve Jean Endicott (Sürümler/kritik yayınlar: 1986, 1988-2012 aralığında pek çok modifikasyon)] bakınız: Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: MOAS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952