Modified Overt Aggression Scale - Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği

saldırgan davranışların şiddet ve sıklığını ölçer. Hastanede tedavi gören psikiyatri hastalarındaki saldırganlığı ölçmek için tasarlanmıştır. Zaman içinde çok sayıda topluma uyarlanmış olan ölçek, günümüzde, psikolojik tedavi ve/veya ilaç tedavisinin etkililiğini değerlendirmede de kullanılır. Bilgi sağlayıcı, hastanın son bir haftadaki saldırgan davranışlarını belirleyen test uygulayıcısıdır (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçeğin güncel sürümü şu alanları içerir: 1. Sözel Saldırganlık, 2. Nesnelere Yönelik Saldırganlık, 3. Kendine Yönelik Saldırganlık, 4. Diğerlerine Yönelik Saldırganlık. Puanlanması 1-4 olarak derecelendirilen saldırganlık şiddeti üzerinden yapılır. Sözel saldırganlık için elde edilen değer 1, nesnelere yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 2, kendine yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 3, diğerlerine yönelik saldırganlıkla ilgili olanı 4 ile çarpılır. Alan puanları ve bu puanlardan Toplam Puan hesaplanır. Puanın yükseklik derecesi saldırganlık şiddetinin yükseklik derecesini gösterir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Stuart C. Yudovsky, Jonathan M. Silver, Wynn Jackson ve Jean Endicott (Sürümler/kritik yayınlar: 1986, 1988-2012 aralığında pek çok modifikasyon)] bakınız: Vineland Uyumsal Davranış Ölçekleri-III

Abbreviation/Symbol: MOAS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835