traditional work group - geleneksel çalışma grubu

en az iki kişiden oluşan ve ortak bir amacı olan; amaca ulaşmaya yönelik HEDEF’leri gerçekleştirmek için çalışan GRUP. Grup üyeleri işi yapmaktan sorumludur ancak denetim onların elinde değildir. bakınız: örgütsel sosyalleşme karşılaştırınız: delfi yöntemi, eşzamanlı çalışan grup, geleneksel çalışma grubu, gruplar-arası gelişim, kalite çemberi, lidersiz grup çalışması, örgütsel aynalama, örgütsel yüzleşme toplantısı, bilgisayar-destekli işbirliği

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)