leaderless group exercise - lidersiz grup çalışması

1. değerlendirme merkezlerinin en eski uygulamaları arasında yer alır. Kişiler belirli bir süre içinde bir görevi yapmak ya da bir sorunu çözmek için bir araya gelir. Gruba bir lider atanmaz; grup üyelerinin görev ya da sorunla nasıl başa çıkacağı konusunda herhangi bir yönlendirme yapılmaz. Amaç, ekip dinamiğinde işbirliği, ikna ve cesaretlendirmenin önemini ortaya koymaktır.

2. yönetici ve denetmenlerin (supervisor) başarısında, grup içi etkileşim becerisi önemli rol oynar. Lidersiz grup çalışmasında yönetici ya da denetmen adaylarına, bu tür pozisyonlarda olanların sıklıkla karşılaşacağı türden problemler verilir ve onların grup içindeki etkileşim performansları değerlendirilir. bakınız: kendini yöneten ekip

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)