self-managed team - kendini yöneten ekip

kendi kendini yöneten, bir yöneticiye gereksinim duymayan ekip. karşılaştırınız: lidersiz grup çalışması

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)