group - grup

sosyal psikolojide, birbiriyle etkileşen; iki veya daha çok insandan oluşan; beklenti ve sorumlulukların, normların paylaşıldığı; ortak bir kimliğin sergilendiği küçük ya da büyük topluluk.

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)