team - ekip

bir işi tamamlamak, bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışan kişilerin oluşturduğu GRUP. Ekibin yetenek, bilgi ve beceri açısından birbirini tamamlayan kişilerden oluşması SİNERJİ’ye yol açar; böyle bir oluşumda güçlü yönler ön plana geçer, zayıf yönler ise göreli olarak etkisizleşir. bakınız: ekip oluşturma, sanal ekip karşılaştırınız: eşzamanlı çalışan grup, geleneksel çalışma grubu, kendini yöneten ekip

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)