team building - ekip oluşturma

örgüt hedef ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak bir grup bireyi birlikte çalışan sargın bir gruba dönüştürme süreci. EKİP içindeki rollerin tanımlanmasını, çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesini gerektirir.

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)