primitive defense mechanisms - ilkel savunma mekanizmaları
primitive defense mechanisms - ilkel savunma mekanizmaları

1. klasik psikoanalitik kuramda, ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ’nün yol açtığı kaygıdan korunmada kullanılan stratejiler. Örnekleri: Hepsi de AYRIŞIM içeren YANSITMA, İNKAR ve İDEALLEŞTİRME.

2. İNGİLİZ NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI’ndaki ilkel savunmalar, ben ve ötekinin tam olarak ayrışmadığı erken gelişimsel evredeki şizoid savunmalardır. ÖZDEŞİM KURMA, YANSITMALI ÖZDEŞİM ve İNKAR’ı içerir. bakınız: savunma mekanizması, başa çıkma karşılaştırınız: olgunlaşmamış savunma mekanizmaları

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954