projection - yansıtma
projection - yansıtma

1. psikoanalizde, SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanmakta olan sorunları DIŞSALLAŞTIRMA’yı içerir. Bu savunma mekanizmasını kullanan kişi kendisi için sorun olanları (kabul edilebilir olmayan, tehdit edici olan, ulaşılabilir olmayan BİLİNÇDIŞI malzeme) bir başkasına, bir başka nesne ya da koşula atfeder. BİLİNÇ düzeyinde, sorunlar, artık kişiyle, onun psişesiyle ilgili değildir; onlar bir başkasının ya da bir başka şeyin özellikleridir. Örnekler: “Ondan nefret ediyorum.”, “O benden nefret ediyor.” haline dönüşür. Varsanılarda somutlaştırılan bilinçdışı korkular da dış dünyada oluşturulmakta; böylece, sorun kişinin değil dış dünyanın bir özelliği olmaktadır. bakınız: ayrışım

2. nöroanatomide: 2a,  bir nöron topluluğunun impulslarını bir diğer nöron topluluğuna yansıtan (projeksiyon) lif topluluğu, 2b. korteksi alt beyin yapılarına ya da korteksi omuriliğin çeşitli düzeylerine bağlayan  AFFERENT ve EFFERENT lifler topluluğu.

3. bir mekânsal yüzeyin bir başka yüzeye nokta nokta izdüşümü. Bu işlem, yüzeyin diğer yüzeyde tam olarak temsil edilmesini sağlar. Örnekler: Retinal yüzeydeki görüntünün ayna imgesinin birincil görsel kortekse izdüşümü, içkulaktaki baziler zar üzerindeki frekans yerleşiminin, Heschl girüsüne, dikey eksende ancak ters yönde izdüşümü. 

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
  • Nörobilim
  • Bilişsel Nörobilim
2954