unconscious - bilinçdışı / bilinçsiz / şuur dışı / gayrişuur
unconscious - bilinçdışı / bilinçsiz /...

BİLİNÇLİ olmayan, bildirilebilir olmayan ZİHİNSEL içerikleri ifade eder.

1. bilinçdışı: Klasik psikoanalitik kurama göre, bilinçdışının bir kısmı, bilinçliliğe kabul edilemez olan, BASTIRMA ile bilincin dışına itilmiş dürtü, duygu, düşünce, dilek ve arzular, çatışmalar, acı veren anılardan oluşur. Kişinin bilincinde olmadığı bu unsurlar, düşünce ve davranışlar üzerinde dinamik etkiler yapar. Psişenin üç bileşeninden İD, ayrıca içgüdü ve dürtüler bilinçdışındadır. Ego ve süperego konuya ve duruma göre bilinçli de olabilir, bilinçdışı da. bakınız: savunma mekanizması

2. bilinçsiz: Bilinçlilik ve ayrıca da FARKINDALIK’ın olmaması durumunu ifade eder. Örnek: baygınlık, koma. bakınız: bilinç halleri karşılaştırınız: bilinç, bilinçöncesi, bilinçaltı

Abbreviation/Symbol: Ucs
Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954