conscious - bilinçli
conscious - bilinçli

1. BİLİNÇ halini değişik derecelerde içeren ya da buna sahip olan ZİHİNSEL içerik ve etkinlik. bakınız: bilinç düzeyleri

2. klasik psikoanalitik kurama göre, psişenin, kişinin farkında olduğu düşünce, his, algı ve benzeri zihinsel içerikleri. Söz konusu içerik geçicidir; sürekli değişir. bakınız: bilinç akışı, bilinç

Abbreviation/Symbol: Cs
Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
  • Bilişsel Psikoloji
2942