preconscious - bilinçöncesi
preconscious - bilinçöncesi

1. bilişsel psikoloji ve bilişsel nörobilimde FARKINDALIK düzeyinde olmayan ancak kolaylıkla bu düzeye çıkabilen düşünce, algı, his ve dürtüleri ifade eder.

2. klasik psikoanalitik kuramda, kişinin farkında olmadığı ancak hemen bilince çıkabilen dürtü, duygu ve düşüncelerle ilgili psişe düzeyi BİLİNÇALTI olarak ifade edilmiştir. bakınız: bilinç halleri karşılaştırınız: bilinç, bilinçdışı

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2942