repression - bastırma / represyon / itme
repression - bastırma / represyon / itme...

klasik psikoanalitik kuramda ve diğer derinlik psikolojisi formlarındaki temel SAVUNMA MEKANİZMASI. İdin dürtü ve istekleri doyum ister. Ancak bu dürtü ve istekler EGO ve SÜPEREGO için tehdit oluşturur, kişi onlardan utanç duyar, onlara sahip olmak kişiyi aşırı şekilde kaygılandırır, suçluluk duygusuna yol açar. Bu durumda idin dürtü ve istekleri, her türlü psişik çatışma, kabul edilebilir olmayan, tehdit edici ya da ulaşılabilir olmayan dürtü, duygu, düşünce ve arzular BİLİNÇDIŞI’na itilir. Artık bu sorunlar kişinin BİLİNÇ’inde değildir. Çoğu psikopatolojinin temelinde bilinçdışına bastırılmış olan bu sorunlar yatar. bakınız: savunma mekanizması karşılaştırınız: bilinçli bastırma , başa çıkma

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954