ego - ego / ben
ego - ego / ben

1. ÖZ: Bilinçli ego (ben) duygusu. Popüler ve yarı-teknik anlamıyla, ego, özle ilgili olan tutum, değer ve kaygıları; genelde psikolojik olay ve süreçleri ifade eder.

2. klasik psikoanalitik kuramda, kişiliğin dış dünya ve dış dünyanın pratik talepleriyle ilgili olan bileşeni. Algılama, akıl yürütme, sorun çözme, gerçekliği sınamada işlevsel olan psişik bileşen. İD'in içgüdüsel dürtülerinin SÜPEREGO'nun taleplerine uymasını; id ile süperego arasında denge kurulmasını sağlar. Dürtüleri denetleme ve davranışları yönetmede GERÇEKLİK İLKESİ’ne göre çalışır. bakınız: deri-ego karşılaştırınız: id, süperego

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954