reality principle - gerçeklik ilkesi
reality principle - gerçeklik ilkesi

psikoanalitik kuramda, dış dünyanın taleplerini temsil eden ya da kişinin içgüdüsel doyumlardan vazgeçmesini, bunları değiştirmesini ya da daha uygun bir zamana ertelemesini gerektiren düzenleyici mekanizma. Dürtüleri, kişinin çeşitli durumlarla mantıklı ve etkin bir biçimde baş etmesini sağlayan EGO kontrol eder. Buna göre, gerçeklik EGO’nun çalışma ilkesidir. karşılaştırınız: id, haz ilkesi

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikoanalitik Kuram, Klinik Psikoloji
2954