id - id / altben / ilkel ben
id - id / altben / ilkel ben

klasik psikoanalitik kuramda psişenin temel enerjisine (libido), içgüdüsel ve biyolojik dürtülere ilişkin bileşeni. Psişenin ilkel (primitive) bileşenidir; cinsellik ve düşmanlığın ilkel içgüdülerine odaklanır. (“İlkel” önadı, id kapsamında yer alan dürtü, içgüdü, içtepi vb. için de kullanılmaktadır.) Bilinçdışının derinlerinde yer alan id HAZ İLKESİ uyarınca çalışır. Bebeklik döneminde id egemendir; bu dönemde açlık gibi içgüdülerin anında doyurulma arzusu etkindir. İd’in egemenliği

1. EGO gelişip gerçekliğe uygun şekilde işlemeye başlayana,

2. SÜPEREGO gelişip toplumun doğrular ve yanlışlar konusundaki normları içselleştirilene kadar sürer. bakınız: hedonizm

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954