pleasure principle - haz ilkesi / haz-acı ilkesi
pleasure principle - haz ilkesi / haz-acı ilkesi

bu ilke insanların içgüdüsel olarak haz veren duruma yaklaştığını, haz vermeyen durumdan ise uzaklaştığını belirtir. Buna göre, insanlar haz ile; haz veya doyuma ulaşılmadığında da acı ya da "hazsızlık" durumundan kaynaklanan gerilim ile yönetilir. Psikoanalitik kurama göre, haz; insanları cinsellik, açlık, susuzluk ve barsak boşaltımı gibi içgüdüsel ya da libidinal güdülerin doyurulmasına iten psişik güçtür. Haz ilkesi özelde İD için geçerlidir ve en yoğun şekilde işlediği dönem çocukluktur. Yetişkinlikte, EGO’nun çalışmasında rol oynayan GERÇEKLİK İLKESİ, İD’in çalışmasında rol oynayan haz ilkesine karşı koyar.

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Kişilik Psikolojisi, Psikoanalitik Kuram
2954