externalization - dışsallaştırma
externalization - dışsallaştırma

1. çocuğun kendisini çevreden ayırt etme süreci.

2. kişinin duygu, düşünce ve algılarını dış dünyaya yansıtması. Duygu, düşünce ve algıları kişiden bağımsız kılan dışsallaştırma SAVUNMA MEKANİZMASI olarak örneğin YANSITMA’da kullanılır. karşılaştırınız: içselleştirme

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954