identification - özdeşim kurma

İÇEATIM ve İÇSELLEŞTİRME’nin son aşaması olup kişinin kendisini bir başkası ile ya da onun özellik ya da görüşleriyle bağlantılandırmasını, her yönüyle onun gibi olmasını içerir. Faklı alanlarda kullanımı ya da işlevselliği vardır. 1. İNGİLİZ NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI’nda, kişi, bilinçdışı ya da bilinçöncesinde gerçekleşen ÖZÜMSEME sürecinde değişir, özdeşim kurduğu nesne psişenin bir parçası haline gelir. 2. BİLİNÇDIŞI dürtü, duygu, düşünce ve arzuların, yani kişinin sahip olmayı istediği özelliklerin (örn., başarılı, güzel), bunlara sahip kişilerle özdeşim kurarak sağlanmaya çalışılmasına ilişkin SAVUNMA MEKANİZMASI. Özdeşim kurma, kişinin kendisini bir başkası ile, onun özellik ya da görüşleriyle bağlantılandırmasını, bu özellik ve görüşleri ÖZÜMSEME’sini; her yönüyle onun gibi olmaya çalışmasını içerir. Bu yolla, kişi, bir başkasının özelliklerini üstlenir ve paylaşır. Örnek: Pop müzik sanatçılarının fanatik izleyicileri genellikle onlarla özdeşim kurarlar. Herkesin hayran olduğu bir pop müzik sanatçısı olma arzularını, bu sanatçıların sahip olduklarını üstlenip paylaşarak doyuma ulaştırırlar. Okulda akran zorbalığına uğrayan çocuk, bunu yapanın sadece zorba davranışlarına içeatım yapmaz; her bakımdan onun gibi olmaya çalışır. karşılaştırınız: ROL MODELİ 3. klasik psikoanalitik kuramda özdeşim kurma a. kişinin egodaki NESNE’leri enkorpore etmesini, böylece, nesne kaybının yarattığı kaygıyı ya da nesne ile kendisi arasındaki düşmanlığı azaltmasını, b. çocuğun kendini ebeveynden biriyle (normalde aynı cinsiyette olanla) bağlantılandırmasını, onun özeliklerini benimsemesi, davranışlarını kopya etmesini içerir. karşılaştırınız: rol modeli

3. klasik psikoanalitik kuramda özdeşim kurma a. kişinin egodaki NESNE’leri enkorpore etmesini, böylece, nesne kaybının yarattığı kaygıyı ya da nesne ile kendisi arasındaki düşmanlığı azaltmasını, b. çocuğun kendini ebeveynden biriyle (normalde aynı cinsiyette olanla) bağlantılandırmasını, onun özeliklerini benimsemesi, davranışlarını kopya etmesini içerir. bakınız: psikoseksüel gelişim , Ödipus kompleksi , Elektra kompleksi , ilkel savunma mekanizmaları , içselleştirme karşılaştırınız: içeatım

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)