splitting - ayrışım / bölünme
splitting - ayrışım / bölünme

1. klasik psikanalitik kurama göre pozitif ve negatif yönleri olan varlıklar (entity) kişinin bilincine bütünleşik olarak kabul edilemeyebilirler. Bu durumda bir SAVUNMA MEKANİZMASI olarak ayrışık ego (splitting of the ego) oluşturulur. Ayrışık egoda biri gerçeği göz önüne alan diğeri gerçeği yadsıyan iki tutum birlikte ama birbirini etkilemeksizin yer alır. Ayrışık ego fetişizm ve bazı psikotik bozukluklarda görülür.

2. nesne ilişkileri kuramına göre ambivalent olan nesneler kaygıya yol açar. Bu durumda bir savunma mekanizması olarak ayrışık nesne (splitting of the object) oluşturulur, nesneye ilişkin pozitif ve negatif duygular ayrıştırılır. Bu mekanizmayı kullanan kişinin öz-imgesinde ve onun başkaları için oluşturduğu imgelerde bütünleşiklik bulunmaz.    

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954