denial - yadsıma / inkar
denial - yadsıma / inkar

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanan BİLİNÇDIŞI sorunların hatta gerçeğin BİLİNÇ düzeyinde yadsınmasını içerir. Örnekler: Ölümcül bir hastalığın, maddi sorunun, bir bağımlılığın, eşinin onu aldatmakta olduğunun yadsınması. Kişi, ölüm döşeğindeki annesinin öleceği fikrini reddeder. Onun hasta olmadığına, hatta numara yaptığına inanır. Böylece, ölüm gerçeğinin onda yaratacağı acıyı uzakta tutar. Bu mekanizmayı kullanan kişiler, hiçbir eleştiriyi kabul etmez, başkalarının ona öfke duyduğunu algılamaz.

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954