death instinct - ölüm içgüdüsü
death instinct - ölüm içgüdüsü

klasik psikoanalitik kurama göre, ölüm içgüdüsü, kendine zarar verme yani öz-yıkıma ilişkin doğuştan gelen bilinçdışı eğilimdir. Arzusuzluk, gereksinimsizlik ve devinimsizlikle tanımlanan inorganik hale dönüşme durumu, saldırgan ve yıkıcı davranışları da içerir. Yunan mitolojisindeki Ölüm Tanrısı (Tanatos) ile temsil edilir. bakınız: içgüdü karşılaştırınız: yaşam içgüdüleri

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954