instinct - içgüdü
instinct - içgüdü

1. canlıyı belirli eylemi gerçekleştirmeye, belirli uyarıcıya belirli bir şekilde tepki vermeye iten doğuştan gelen, türe-özgü biyolojik güç.

2. amacı belirli eylemi gerçekleştirmek, belirli uyarıcıya belirli bir şekilde tepki vermek olan doğuştan gelen davranış örüntüsü. bakınız: saptanık davranış örüntüsü

3. günlük kullanımda, doğuştan gelen ya da öğrenmeye dayanmayan önyatkınlık ya da güdüleyici güç.  

4. fiziksel (HOMEOSTAZ) ve psikolojik dengeyi korumak için doyurulması gereken biyolojik DÜRTÜ’ler (örn., açlık, susuzluk, cinsellik).

5. psikoanalitik kuramda, YAŞAM İÇGÜDÜLERİ ve ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ. bakınız: çift içgüdü kuramı karşılaştırınız: itki , içtepi, impuls, dürtü

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954