drive - dürtü
drive - dürtü

1. tepki veya tepkiler bütününü başlatan, onları harekete geçiren genel hazır olma durumu. Dürtüye, gereksinim duyulan maddenin yoksunluğu (örn., yiyecek), olumsuz bir uyarıcı ya da olayın varlığı (örn., acı, soğuk) yol açar.

2. özelde fizyolojik gereksinimleri (örn., açlık, susuzluk, insan dışındaki canlılarda cinsellik) ifade eder.   karşılaştırınız: güdü

3. HOMEOSTAZ durumunu korumak için ya da bozulan dengenin tekrar kurulması için doyurulması gereken dürtüleri ifade eder.

4. klasik psikoanalitik kuramdan bazı örnekler: libidinal dürtü, cinsellik dürtüsü. Dürtü terimi, a. psişik sonuçları da olan İÇTEPİ’leri, b. doğuştan gelen, amaca yönelik biyolojik eğilimler olan İÇGÜDÜ’leri de kapsar. İnsan dışındaki canlılarda kızışma ve cinsellik çağrısı gibi cinsel davranışlar türün tüm bireylerinde aynıdır; dolayısıyla bu davranışlar içgüdüseldir. İnsanda cinselliğe ilişkin davranışlarda bireysel farklar vardır; insanda cinsellik içgüdüsü kültürel etkilerle dürtüye dönüşmüştür. bakınız: birincil dürtü, itki

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954