homeostasis - homeostaz

canlının iç ortamındaki tüm süreçler (örn., beden ısısı, su-tuz dengesi, asit-baz dengesi, kan şekeri düzeyi) açısından sağlanan denge durumu. Bu denge, iç ve dış ortamdaki değişikliklerin duyu organları ve reseptörler aracılığıyla izlenmesini ve bedensel süreçlerin gerekli şekilde ayarlanmasını içerir.

Alan Adı:
  • Nörobilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)