life instincts - yaşam içgüdüleri
life instincts - yaşam içgüdüleri

1. klasik psikoanalitik kurama göre yaşam içgüdüleri birey ve türün varkalımını, yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlar. Arzular ve doyumlardan kaynağını alan yaşam enerjisi olarak işlevde bulunur. Yunan mitolojisindeki Aşk Tanrısı (Eros) ile temsil edilir.

2. biyolojik temelli olan açlık, susuzluk gibi DÜRTÜ’leri ifade eder. bakınız: içgüdü, yaşam karşılaştırınız: ölüm içgüdüsü

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954