organizational change - örgütsel değişim

örgütlerin (örn., işletme) örgütlenmesindeki temel bileşenlerde yapılan değişiklik (ön., stratejik, insan-odaklı, yapısal, tedavi edici) sürecini ifade eder. bakınız: değişim ajanı , değişim liderliği , değişim yönetimi , örgütsel değişimi yönetim modeli , planlı değişim , plansız değişim , sürekli değişim süreci modeli karşılaştırınız: devrimsel değişim , evrimsel değişim , iş tasarlama , işi yeniden tasarlama , örgütsel gelişim , örgütsel yenilenme

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)