organizational change - örgütsel değişim

örgütlerin (örn., işletme) örgütlenmesindeki temel bileşenlerde yapılan değişiklik (ön., stratejik, insan-odaklı, yapısal, tedavi edici) sürecini ifade eder. bakınız: değişim ajanı, değişim liderliği, değişim yönetimi, örgütsel değişimi yönetim modeli, planlı değişim, plansız değişim, sürekli değişim süreci modeli karşılaştırınız: devrimsel değişim, evrimsel değişim, iş tasarlama, örgütsel gelişim, örgütsel yenilenme

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)