organizational renewal - örgütsel yenilenme

örgütün (örn., işletme) temel bir bileşeni (örn., kültür, teknolojik alt yapı) açısından yenilenmesine ilişkin eylem ve süreçler. İşletmenin değişen koşullara uyum göstermesini sağlar, rekabet gücünü artırır, uzun vadeli varkalımını sağlar. bakınız: örgütsel değişim karşılaştırınız: işi yeniden tasarlama

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)