job redesign - işi yeniden tasarlama

işletme çıktısını artırmaya yönelik olarak işin içerdiği görev ve sorumlulukların gözden geçirilmesi, belirginleştirilmesi ve sorumlulukların yeniden dağıtılması. Bu etkinlikler çalışanların iş tatminini, örgüte bağlılığını ve güdülenmeyi artırır. Bunların çıktısı, iş kalitesinde ve üretimde artıştır. Sonuç olarak işi yeniden tasarlama, hem çalışanın hem de işletmenin yararına sonuçlar doğurur. bakınız: örgütsel değişim , iş tasarlama karşılaştırınız: örgütsel yenilenme

Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)