job design - iş tasarlama

iş kapsamının, yöntem ve tekniklerin, işler arasındaki ilişkilerin; teknolojik ve örgütsel talepler, iş sahibi ve çalışanların sosyal ve kişisel gereksinim ve talepleri doğrultusunda belirlenmesini içerir. Yönetimin, özelde de İnsan Kaynakları (güncel alan yazını ve uygulamalarda “İnsan ve Kültür”) departmanının temel işlevleri arasındadır. bakınız: örgütsel değişim , iş tasarlama

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)