Halstead Category Test - Halstead Kategori Testi

çocuk ve yetişkinlerde soyutlamayı, ayrıca bellek ve entelektüel (zihinsel) kapasiteyi sözsüz olarak ölçer. HALSTEAD-REİTAN NÖROPSİKOLOJİK BATARYASI’nın beyin disfonksiyonuna en duyarlı testidir. HCT, farklı soyutlama ilkelerinin geçerli olduğu dörder şekillik yedi set (toplamda 208 şekil) olarak düzenlenmiştir. İlk altı set soyutlamayı, son set hatırlamayı ölçer. Testteki görev, her bir setteki soyutlama ilkesini temsil eden 1-4 arasındaki sayıyı tuşlamaktır. Bu yapıldığında, cevabın doğruluğu konusunda geribildirim verilir ve test uygulanan kişi, setteki soyutlama ilkesini karara bağlar. Puanlanması yanlış tepki sayısı olarak yapılır. Test başlangıçta frontal lob fonksiyonunu ölçmede kullanılmış ancak testin lokasyona duyarlı olmadığı bulunmuştur. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ward C. Halstead (1947)] bakınız: Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası karşılaştırınız: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Otobiyografik Bellek Görüşmesi, Portland Sayı Tanıma Testi, Tanıma Belleği Testi

Abbreviation/Symbol: HCT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835